မျက်မှောက်ရေးအဖြာဖြာ '၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စိစစ်ရွေးချယ်မည့်ပုံစံ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသွားမည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာစိုးမိုးလွင် (ပါမောက္ခ)(ဘူမိဗေဒဌာန၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်)နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားမှု'