အာဆီယံ-ကနေဒါလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ (၂)နှစ်အတွင်း အပြီးအသတ်ညှိနှိုင်းရန် လျာထား