အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ပြုလုပ်သည့် နေရာတွင် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အရေးပါသည့်နေရာကနေ ရပ်တည်လာပြီဖြစ်