အသိဉာဏ်ပစ္စည်းများမူပိုင်ခွင့်၏ အဓိပ္ပာယ် ထိုဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ပေးမှုများ လုပ်ငန်းများအတွက် အရေးပါမှုများအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးသိန်းအောင်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ပြချက်