မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာအစီအစဉ် “၂၀၂၂ခုနှစ်၌ ပြောင်းလဲမည့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တွင် ကျောင်းသား /ကျောင်းသူများအတွက် ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းအခြေအနေ”