လုပ်သားရှားပါးမှု ပြင်းထန်လာမှုသည် ဆယ်စုနှစ် လေးစုနီးပါးအတွင်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအဆင့် အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် ဦးတည်စေလျက်ရှိ