မိုးခေါင်မှုဒဏ်ခံနိုင်သည့် ကောက်ပဲသီးနှံများကို အာဂျင်တီးနားတွင် ဖော်ဆောင်နေ