ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရွှေလေးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး