မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လူမှုရေးရာဝန်ကြီး ဦးစိုးပိုင်မြင့် မကွေးမြို့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ဌာနတွင်းရက်တိုမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်