မော်လိုက်မြို့၌ ပျားစွဲဆင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုကို ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေး