မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဆန်ကို ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံရုံသာမက ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ပါ နှစ်စဉ်တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိ