ကိုဗစ်ရောဂါကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် IT အလုပ်အကိုင်အသစ်များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစံရေးဆွဲသတ်မှတ်နိုင်ရေးလိုအပ်