၂၀၂၂ ခုနှစ် အာဆီယံယူ-၂၃ ပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာဘောလုံးအသင်း ပဏာမကစား သမားများရွေးချယ် ပြီးလေ့ကျင့်