မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နိုင်ငံတကာငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်း