ပွင့်လင်းရာသီရောက်ရှိလာပါက မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်‌ရေးအတွက် သတိရှိကြရန်လိုအပ်