ညောင်ဦးမြို့နယ်ထွက် ပဲတီစိမ်းများ တစ်တင်း ကျပ် ၄၀၀၀၀ ရောင်းချနေရ