ရွှေစက်တော်ဘေးမဲ့တောအတွင်း ရွှေသမင်များကို ခိုးယူသတ်ဖြတ်နေမှု ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေ