ယခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်၏ ပန်းဈေးကွက်ကို ထောက်ပံ့ရာမှာ E-commerce သည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်နေ