ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးယွန်းကြီးရေလှောင်ကန်အတွင်း ရေဝင်၊ ရေထွက်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်မည့် ရေပိုလွှဲတံခါး တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက ရေထုတ်နုတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်၍ ဝေါနှင့် သနပ်ပင်မြို့များ ရေဝင်နစ်မြုပ်မှု သက်သာစေမည်