ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ စိန်တစ်လုံးသရက်သီးလှိုင်လှိုင်ပေါ်ချိန်တွင် ဈေးကောင်းရရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးသူများအဆင်ပြေလျက်ရှိ