ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအထောက်အကူပြု သိကောင်းစရာများ (ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်)