ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင် ဘတ်/ ကျပ် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပေးချေမှုအတွက် စမ်းသပ်ကာလ(၃)လ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်မည်