ဆောင်းသီးနှံအဖြစ်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် ဆီနေကြာများ ဈေးကွက်သို့ လှိုင်လှိုင်ဝင်ရောက်လာ