ကမ္ဘာမြေကြီးသာယာဖို့ CF တောတွေတည်ထောင်စို့ (“ဝ”ဥစိုက်ခင်းအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း)