ကင်းချောင်း ဆံတင် မော်ဆိပ် ကမ်းမှ ရေလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေသူများ လက်ရှိတွင် အဆင်ပြေလျက်ရှိ