တရုတ်ဟောင်ကောင်အစိုးရအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ Social Distancing ဆောင်ရွက်ချက်များကို နောက်ထပ် ဖြေလျှော့ပေးသွားရန် စီစဉ်လျက်ရှိ

Thursday, April 28, 2022