ဂျပန်နိုင်ငံ တယ်လီကွန်းလုပ်ငန်းစုကြီး NTT နှင့် Sky Perfect တို့အနေဖြင့် integrated space computing ကွန်ယက်တစ်ခု တည်ထောင်ရာတွင် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်

Thursday, April 28, 2022