စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘာတွေကို ဦးစားပေးမလဲ?