တရုတ်မကာအို ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများ၏ အဆိုအရ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးမှုနှုန်းဟာ ၈၇.၆ % အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်

Friday, April 29, 2022