အီရန်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲနှင့် တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာ ပညာရေး၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့

Friday, April 29, 2022