(မက်စ်) စနစ် အသုံးပြုမှု၏ ရလဒ်များဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှုများနှင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးများ ရနိုင်မလဲဆိုတာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန(မက်စ်)ဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမိုးကျော်အေးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်

မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဒေသများတွင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် (မက်စ်) စနစ် အသုံးပြုမှု၏ ရလဒ်များဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှုများနှင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးများ ရနိုင်မလဲဆိုတာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန(မက်စ်)ဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမိုးကျော်အေးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်

Friday, April 29, 2022