မောင့်ကိုချစ်ဖို့မွေးဖွားလာပါတယ် တေးရေး - စန္ဒရားကွန်းဇော် တေးဆို - အိအိချွန်