ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကလေးများအား ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ ရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မိဘများအား အသိပညာပေး လှုုံဆော်လျက်ရှိ