ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပနေသည့် 31st SEA Games ပြိုင်ပွဲတွင် မေလ(၁၄)ရက်အထိ ရွှေတံဆိပ်(၃)ခု၊ ငွေတံဆိပ်(၄)ခုနှင့် ကြေးတံဆိပ် (၇)ခု ရရှိထား

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပနေသည့် 31st SEA Games ပြိုင်ပွဲတွင် ကာယဗလကာယအလှ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် 70 Kg တန်းတွင် ရွှေ(၁)၊ 80 Kg တန်းတွင် ငွေ (၁)၊ 85 Kg တန်းတွင် ငွေ(၁)၊ ဝူရှူး(ထောက်လု) အားကစားနည်းမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်း (ချန်းစု)ပြိုင်ပွဲတွင် ငွေ(၁)၊ အနောက်တိုင်း လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီး(၂)တက်လှော် ပြိုင်ပွဲတွင် ကြေး(၁)၊ အမျိုးသမီး(၄)တက်လှော် ပြိုင်ပွဲတွင် ကြေး(၁)ထပ်မံရရှိ၊ မေလ(၁၄)ရက်အထိ ရွှေတံဆိပ်(၃)ခု၊ ငွေတံဆိပ်(၄)ခုနှင့် ကြေးတံဆိပ် (၇)ခု ရရှိထား

Saturday, May 14, 2022