မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မုန်တိုင်းငယ်သတိပေးချက်အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂)ကို ထုတ်ပြန်