လက်ရှိတွင် စက်သုံးဆီစုစုပေါင်းတန်ချိန် (၇၀,၀၀၀)ကျော်ပါဝင်သည့် သင်္ဘော(၄)စင်း ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ကပ်

Friday, May 20, 2022