နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ သတင်း ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်မှ ကင်းကွာနေသော အခြေခံ ပညာရေး ဝန်ထမ်းများအား ပြန်လည် ဖိတ်ခေါ်