ကလောင်စွမ်းဖြင့်ဉာဏ်အလင်းတံခါးဖွင့်ပေးကြသူများ "စာဖတ်ခြင်းမှသည် စာပေပညာရှင်ဆီ" (အပိုင်း-၂)