မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) မှ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်အောင်မင်း ဦးဆောင်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာ