ငဖဲမြို့နယ် ကော်ဖီနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးခြံ(နတ်ရေကန်)တွင် မဲခေါင်-လန်ချန်း အစီအစဉ်ဖြင့် Solar Dryer (သီးနှံအခြောက်လှန်းစင်) အဆောက်အဦ တည်ဆောက်ပြီးစီး