နတ်မောက်မြို့နယ်၊ န-လက္ခုကျောင်းရွာတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စပျစ်စိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေရရှိ