တောင်သမန်သစ္စာခရီးသွားကျေးလက်အပန်းဖြေစီမံကိန်း မပြီးစီးသေးသော်လည်း လာရောက်လည်ပတ်သူများပြား