သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိ