တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ဇွန် (၁)ရက်နေ့အထိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်နှံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်