ကျန်းမာရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ် “လည်ဆစ်ရိုးကျီးပေါင်းရောဂါကို တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း”