မေလ(၂၀)ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း(၂၇)နိုင်ငံမှ ခရီးသည်များဝင်ရောက်ခဲ့