ဥပဒေ ဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် PDF အဖွဲ့ဝင်များအား ၎င်းတို့၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူ များထံ ထပ်မံ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်