ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)တို့ကို ဆက်သွယ်ထားသည့် သံလွင်တံတား (တာဆန်း) အဆင့်မြှင့်တင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ၂ဝ၂၄ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးမည်