ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်ရှိ နမ့်ပငချောင်းပေါ်တွင် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတစ်ခု တည်ဆောက်လျက်ရှိ