သုတဝေဖြာသီရိဂေဟာ မိသားစုပြိုင်ပွဲ အသိပညာပေးအစီအစဉ် ပွဲစဉ်(၇၁)ကို ဇွန်လ(၂၄)ရက်နေ့တွင် MRTV-HD Channel မှ ထုတ်လွှင့်မည်